14/07/2008

Des lois anti-spéculation s’imposent

 

Même si limiter la spéculation ne s’attaque pas à la racine, des lois anti-spéculations pourraient empêcher, dans l’immédiat, que les marchés financiers fassent porter le poids de la crise uniquement sur les travailleurs.

 Actuellement, les spéculateurs (liés aux grands financiers) peuvent agir à leur guise sans restriction, y compris en spéculant sur l’alimentaire et l’énergie. Or, aucun gouvernement européen n’a proposé de mesures sérieuses visant à limiter la spéculation, à contrôler les flux financiers ou à s’attaquer aux profits des capitalistes.

 Dans l’Union européenne, il faudrait commencer par retirer l’article du traité de Lisbonne sur la libre circulation des capitaux, limiter les emprunts spéculatifs, taxer les plus-values boursières, supprimer des marchés à terme incitant à la spéculation…

Marxisme : Speculatie maakt crisis nog erger


spéculatie

N

a de speculatie op de vastgoedmarkt werpen de financiële markten zich nu op petroleum en voedingsmiddelen en drijven ze zo de prijzen op. Ligt die casino economie aan de basis van de crisis?

 Wat is de oorzaak van definanciële crisis die we nu meemaken? In alle ernst:de speculatie speelt wel een belangrijke rol in de snelle stijging van de grondstoffenprijzen, maar is daarom nog niet de oorzaak van de crisis. Ze is er wel een gevolg van. Ziehier waarom.

 De echte bron van winst in het kapitalisme is de uitbuiting van de werknemer in het productieproces. De winst is niet meer of minder dan het deel van het werk dat de werknemer levert en dat niet door de patroon betaald wordt - wat Marx de meerwaarde noemt.

 In een periode van economische expansie (wanneer de werknemers het meeste koopkracht hebben) kunnen de kapitalisten al hun geproduceerde waren verkopen. En in de vorm van geld, strijken ze de winst op op het moment dat de waar verkocht wordt. Die winst die uit de werknemers gehaald wordt, kunnen ze opnieuw investeren in machines en grondstoffen. En ook in de aanwerving van werknemers die op hun beurt meer winst voortbrengen voor hun werkgever. En gelijktijdig, om nog meer winst te maken, willen de kapitalisten de lonen doen dalen.

Stijgende prijzen en achterop lopende lonen

 Zo zie je dat het aandeel van de lonen in het totaal van de jaarlijks geproduceerde rijkdom, de voorbije vijftien jaar met ongeveer 10 % gedaald is. De machine stokt: de geproduceerde goederen geraken minder en minder verkocht. Het kapitaal wordt niet meer op de eerste plaats geïnvesteerd in de productie.

 Men begint meer te investeren in de financiële markten, in hetgeen in een nabije toekomst zeker nog verhandeld zal worden: woningen (vastgoed), levensnoodzakelijke producten zoals energie (petroleum en elektriciteit) en voedingsmiddelen. Die speculatie voedt zichzelf: vermits er toch veel kapitaal beschikbaar is en men ziet dat er daar winsten te rapen vallen, stort men zich op die financiële luchtbellen. Men spreekt over een kapitalisme dat meer en meer parasitair wordt, omdat het minder en minder verbonden is met de productie.

 Hoe hoger de prijzen, hoe groter de winst, hoe meer er in die sector geïnvesteerd wordt en hoe hoger dat de prijzen weer doet stijgen (de speculatieve luchtbel). Tot op de dag dat de prijzen zo hoog worden dat de koopkracht van de werknemers niet meer kan volgen. Op dat moment zakt de luchtbel in elkaar. Met in haar zog een hele rits catastrofes.

 Het is precies dat wat gebeurde met de instorting van de luchtbel van de Amerikaanse vastgoedmarkt. Daardoor kwamen sinds vorige zomer duizenden Amerikanen letterlijk op straat te staan. Dankzij de uitgebreide kredietmogelijkheden konden de Amerikaanse werkende mensen tot vorig jaar blijven consumeren. Maar met de crisis in de vastgoedsector konden de gezinnen plots geen leningen meer afsluiten. Want hun leningen waren gehypothekeerd en hadden de waarde van hun huis als borg. Nu die waarde ineen zakt, daalt ook hun leningscapaciteit en daarmee ook hun consumptie.

 Een heel groot deel van de kapitalen op de beurs heeft zich daarop teruggetrokken uit de vastgoedluchtbel en zich op de grondstoffen gestort. Vandaag is het de speculatie op de voedingsmiddelen die honderden miljoenen mensen in de derde wereld uithongert en de koopkracht doet dalen. En het is de petroleumluchtbel die het de mensen alsmaar moeilijker maakt hun energiefactuur te betalen. Maar net als de andere speculatieve bellen, kunnen ook die elk moment uiteenspatten. En dan zal de financiële crisis zich uitbreiden tot de reële economie (industrie).

 De crisis zal de werkende mensen dan niet meer alleen met de inflatie confronteren, maar ook met herstructureringen en afdankingen. De kapitalisten – tenminste degenen die het hoofd koel hebben gehouden en niet mee in het bad zijn gesprongen waardoor ze genoeg winst en liquide middelen hebben weten te vergaren - zullen dan andere bedrijven die failliet gaan voor een prikje kunnen opkopen.

Antispeculatiewetten zijn dringend nodig

 Het inperken van speculatie raakt misschien niet aan de wortels van het kwaad, maar toch zouden antispeculatiewetten direct kunnen verhinderen dat de financiële markten de last van de crisis enkel op de werkende mensen afwentelen.

 Nu kunnen de speculanten (verbonden aan de grote financiers) zonder beperking doen wat ze willen, ook bij de speculatie op voedingsmiddelen en energie. Maar geen enkele Europese regering heeft ernstige maatregelen voorgesteld om die speculatie in te perken, de financiële stromen te controleren of de winsten van de kapitalisten aan te pakken.

 In de Europese Unie zou men ermee moeten beginnen het artikel van het Verdrag van Lissabon over het vrije verkeer van kapitalen in te trekken. Men zou ermee moeten beginnen om de speculatieve leningen in te perken, de meerwaarden gemaakt op de beurs te belasten en de termijnmarkten die tot speculatie aanzetten af te schaffen...

Is er een manier om het spaargeld van werkende mensen te beschermen?

 

In een systeem waar de winst eerst komt, is geen enkele werkende mens veilig voor de crisis, ook niet voor een financiële. Maar als de staat zou ophouden de kapitalisten te beschermen, dan zou het mogelijk zijn het spaargeld te beschermen.

 De privébanken spelen met je spaargeld op de financiële markten. Een openbare bank daarentegen zou dat spaargeld van de werkende mensen kunnen gebruiken om in nuttige projecten te investeren zoals sociale woningen, crèches, openbaar vervoer enzovoorts. De winst zou niet de zakken vullen van renteniers maar ten goede komen aan de werkende mensen. Omdat een openbare bank niet op de beurs genoteerd wordt, is haar waarde niet onderhevig aan koersschommelingen. De controle op de financiële stromen zou ook gegarandeerd kunnen worden, onder meer om fraude en speculatie te bestrijden. Ter opfrissing: de ASLK (opgeslorpt door Fortis) en het Gemeentekrediet (Dexia geworden) werden nooit met faillissement bedreigd toen ze openbare instellingen waren.

12/06/2008

Critique de la décroissance économique soutenable

 

S

i on fait une analyse de notre mode de production et de consommation, on ne peut être que d’accord avec l’idée que la capitalisme agresse et détruit à la vitesse grand V les ressources naturelles et la qualité de vie des travailleurs.

 Beaucoup de mouvements naissent et font des actions pour montrer l’absurdité et la nocivité du productivisme capitaliste. Mouvements contre les Mac Do, mouvements pour les transports publics, contre les « grosses bagnoles » etc… Beaucoup lutte contre la surconsommation sentant intuitivement l’abîme social, économique et écologique vers lequel nous propulse le capitalisme. Mais, beaucoup font le même reproche au mode de production socialiste. Les adeptes de la décroissance font une critique acerbe du productivisme socialiste afin de justifier le capitalisme puisque le socialisme ne serait pas supérieur en terme de productivisme négatif. Ils prennent à foison l’exemple de l’union soviétique avant guerre pour démontrer que le but final du socialisme est exactement le même. Ce faisant, il empêche la prise de conscience que la responsabilité incombe au mode de production capitaliste et la nécessité de son renversement.

 En comparant le socialisme au productivisme capitaliste, ils omettent le besoin qu’avait l’union soviétique de l’époque de développer les forces productives jusqu’au niveau nécessaire pour nourrir, soigner, loger, éduquer le peuple. En résumé, partant de rien, les soviétiques devaient logiquement prendre la voie du développement industriel. D’autant plus que le niveau des connaissances scientifiques de l’époque ne pouvait intégrer un développement économique dans le cadre écologique.

La décroissance : un manque évident d’analyse spécifique

 S. Latouche, un des théoriciens de la décroissance économique soutenable, dans « survivre au développement » se trompe de cible. Il procède d’une logique fallacieuse. Il arrive à la conclusion qu’il faut rejeter tout forme de développement économique parce qu’il n’analyse pas les traits caractéristiques du capitalisme : la propriété privée des moyens de production et la loi de la valeur. Il confond développement économique et développement capitaliste. Comme il n’y a pour lui qu’une seule forme de développement économique, celle du capitalisme, et comme celui-ci est nocif à l’humanité, il faut rejeter le développement. Il dit qu’un autre développement que le capitalisme est un non-sens et qu’il n’existe pas d’autre forme de développement économique.

 Il oublie et pour cause, comme Marx nous l’explique dans le capital, que dans le cadre de la production marchande du système capitaliste, la production est uniquement destinée à être vendue en vue du profit ce qui, immanquablement, conduit à une surproduction qui entraîne une surconsommation. Le développement anarchique et le gaspillage sont donc bien la conséquence du mode de production capitaliste qui donne la fausse idée qu’une accumulation matérielle infinie est possible. Cette accumulation n’est pas destinée à répondre aux besoins de l’humanité mais à être concentrée dans les mains d’une poignée de capitalistes. C’est parce que ce développement économique est uniquement quantitatif et non qualitatif qu’il est insoutenable dans le cadre d’un monde fini.

 En omettant cette analyse, Latouche renverse la pyramide des responsabilités : ce n’est pas le mode de production qui « pourrit » le monde mais, l’homme, le consommateur final qui par sa surconsommation « pourrit » la planète. Il devient dès lors facile de parler de décroissance soutenable.

La décroissance : une notion réellement dangereuse

 Latouche prévoit des catastrophes humanitaires si nous n’adoptons pas le concept de décroissance économique soutenable car la capacité de charge de la terre est dépassée, écrit-il. Il induit une certaine pédagogie de la catastrophe. Alors, je pose cette question : combien de catastrophes et de destruction de vies humaines faudra t’il pour que les masses prennent conscience de la dangerosité du système capitaliste ? On peut donc en tirer comme conclusion que nous sommes « trop sur terre » tout comme l’ignoble individu qu’était Malthus l’avait fait auparavant. C’est en sens que le concept de décroissance économique soutenable est dangereux. Pour accepter les alternatives de consommation, les travailleurs devront accepter des dégâts considérables. Mais une fois, ces dégâts commis et le recul du niveau de vie acquis, la partie ne sera que remise. En ne supprimant pas le système de production capitaliste, ce concept de « décroissance économique soutenable » ne fait que reculer le problème : il recommencera, par sa soif de profit, à nous conduire à l’abîme. Est-ce que S.Latouche est prêt à condamner une partie de la population mondiale pour que de toute façon cela recommence ensuite ?

Nécessité du système socialiste ?

 Si la croissance du monde capitaliste est indéniablement une catastrophe, ce n’est pas par des mesures individuelles de « déconsommation » ou en faisant revenir le revenu par travailleur à celui des années 60, chose que revendique Latouche, que nous arriverons à empêcher les « catastrophes ». C’est bien par une mesure d’ordre collectif, le renversement du mode de production, que nous y arriverons. C’est en supprimant la propriété privée des moyens de production, que les travailleurs pourront intégré un concept de soutenabilité dans la production de biens de consommation.Marx écrivait aussi que « l’homme ne peut faire autrement que la nature elle-même ». C’est dans cette logique que le système socialiste est une nécessité. Puisque la propriété des moyens de production dans le socialisme est une propriété commune des travailleurs, la notion de profit disparaît ce qui conduit à une production harmonieuse. Supprimant la concurrence, la publicité (6% du PIB mondial), grand vecteur de gaspillage disparaît. Un plan public pour le développement des énergies renouvelables, le transfert des technologies non polluantes pour aider au développement du tiers-monde, le développement des transports publics et la disparition de la voiture individuelle, le développement d’une production basée sur les besoins de l’humanité deviendra possible puisque la notion de profit disparaît. Dans le cadre d’une propriété privée des moyens de production, tout cela est impossible.

 Seul un modèle socialiste est apte à respecter les « 2 seules sources de richesse : la nature et le travail ». Seul un modèle socialiste sera apte à un contrôle efficace de la croissance dans le cadre du respect de la nature et d’un monde fini. Ce n’est pas le quantitatif qui primera mais le qualitatif. Ce faisant, il sera possible de développer au mieux un autre type de croissance basée sur l’éducation la santé, le logement, l’éducation et l’épanouissement des travailleurs. , la qualité de vie et de l’environnement.

 Il est évident, si on veut " sauver " la terre qu'il faut renverser les rapports de production et, cela ne nous conduira pas au " retour à la bougie ".

07/03/2008

Sommes-nous en crise économique?

 

1.La bourse en crise, en quoi cela nous concerne-t-il ?

 La semaine dernière, la valeur des actions (les parts d'une entreprise qui peuvent être achetées en Bourse) a chuté fortement sur les places financières.

 Beaucoup ont vendu leurs actions parce qu'ils pensent que ces entreprises vont faire moins de bénéfices dans la période qui vient et que donc la valeur des entreprises va chuter.

  Quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix des actions baissent. Aujourd'hui, les propriétaires d'actions pensent que les Etats-Unis vont connaître une récession économique : c'est-à-dire que la production de biens va reculer, au lieu de croître.

 Si le cours des actions en Bourse descend, c'est un indicateur que la confiance dans l'économie diminue. Si cela ne baisse pas trop, cela n'a pas d'impact immédiat. Mais si ça chute fort, alors ce sera une indication pour les patrons : c'est le moment de restructurer. Car dans la logique de notre système, qui dit prévisions de bénéfices en baisse, dit nécessité pour les patrons de diminuer les coûts.

 Or, aujourd'hui, il y a de fortes indications pour dire que la chute peut se développer dans les mois à venir : le milliardaire Soros parle de la plus grave crise financière depuis 60 ans.

2.En quoi cette crise influence-t' elle l' économie réelle?

 La crise actuelle peut avoir des conséquences mondiales parce qu'elle touche l'incontestable numéro un économique dans le monde : les Etats-Unis.

 La croissance économique aux Etats-Unis dépend à 70 % de la consommation des ménages américains. La crise en cours fait que les biens financiers (les actions) et les biens immobiliers (les maisons) des ménages américains vont être réduits drastiquement. Le pouvoir d'achat des Américains va diminuer, ils achèteront moins. Ce qui devrait aboutir à une baisse de la production de biens et à une diminution de l'emploi et une hausse du chômage outre-Atlantique.

 Comme toute l'économie mondiale est liée à l'économie américaine (par le commerce extérieur, par les capitaux placés, par le dollar et son utilisation généralisée dans le monde), tous les grands blocs économiques (l'Union européenne, le Japon, la Chine,...) dépendent de l'exportation de leurs marchandises vers les Etats-Unis.

 Si leurs exportations diminuent, ils connaîtront une surproduction (on ne peut plus vendre tout ce qui est produit) ce qui aboutira à une réduction de la croissance, des bénéfices et des emplois.

3.Quelles sont les causes de cette crise financière?

 L'origine de la crise actuelle se trouve d'abord dans la crise du marché immobilier (les maisons) américain qui a éclaté en août dernier. Tout a commencé avec le besoin des ménages américains de construire des maisons pour se loger. Le problème c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas l'argent nécessaire pour faire face à une telle dépense. Ils sont donc obligés d'emprunter à la banque. Mais seuls ceux qui ont des revenus suffisants peuvent effectuer l'opération. De ce fait, il y a trop de logements par rapport à ce que la population peut payer. Il y a surcapacité d'habitations, non par rapport aux besoins des gens mais par rapport à ce qu'ils peuvent acheter.

 Pour résoudre cette difficulté, les banques ont offert un nouveau produit (type de prêt) début des années 2000 y compris à des ménages pauvres: ce ne sont plus leurs fonds qu'elles prêtent, mais ceux des marchés financiers où agissent des fonds spéculatifs.

 De ce fait, on injecte de l'argent supplémentaire dans le système économique pour le faire fonctionner et pour pouvoir construire de nouvelles maisons. Le marché immobilier attire ainsi des sociétés spéculatives qui vont alimenter sa croissance. À ce moment, tout le monde semble s'enrichir :

- le ménage mal rémunéré qui détient sa maison,

- la banque qui lui a prêté,

- les différentes sociétés spéculatives qui ont placé cet argent en Bourse.

 Mais il y a plus. La maison, mais aussi les actions détenues par les ménages américains (la moitié des ménages en détiennent) servent de garantie pour des emprunts à la consommation pour acheter des voitures par exemple. Cela a maintenu artificiellement la consommation.

Évidemment, tout crédit doit être remboursé. Or, depuis des années, les salaires stagnent. Tant que ses actions et la  valeur de sa maison montaient, le travailleur n'éprouvait aucune difficulté à rembourser ses prêts. Mais la machine s'est grippée l'an dernier. Les valeurs des actions ont chuté. Résultat : le travailleur se retrouve avec son seul salaire pour rembourser. Ce qui est souvent impossible. Il doit revendre sa maison en dessous de sa valeur et il ne peut pas rembourser ses dettes.

 Les prêteurs connaissent alors de grandes difficultés y compris les grandes banques. Ainsi des géants bancaires américains comme Merril Lynch et Citibank ont du être sauvés par des fonds contrôlés par des Etats étrangers (du Golfe et de Chine) .

 Pire : comme les banques ne savent plus quelle est la santé financière de leurs concurrents, elles ne se prêtent plus entre elles. Les crédits deviennent plus rares et cela pèse sur les prêts aux entreprises. Ce qui provoque la crise financière actuelle. Les pertes totales pour les grandes banques devraient dépasser les 600 milliards de dollars, plus de 400 milliards d'euros.

 Mais ce sont surtout les travailleurs US qui ont payé la note : 1 500 000 ont déjà été expulsés de leur maison. Et on attend pour mars 2008, date du pic des défauts de paiements, plus de 3 millions d'expulsés !

 4.Pourquoi a-t-on encouragé, aux Etats-Unis d'abord, ailleurs ensuite, le développement phénoménal des Bourses ?

 Il faut remonter à 1973. À cette époque, il y a eu ce que l'on appelle une crise de surproduction au niveau mondial. Un certain nombre de secteurs ne pouvaient plus écouler l'ensemble des marchandises qu'ils produisaient. Il y a trop de produits par rapport à ce que les gens sont capables d'acheter. C'était le cas dans le secteur automobile, la sidérurgie, un certain nombre de secteurs-clés qui ont un impact sur les autres secteurs.

 Progressivement, pour sortir de cette crise, la politique américaine a été notamment de favoriser la mise en place de mécanismes financiers pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat de la partie la plus aisée de la population.

 En favorisant le développement de la Bourse, les ménages américains (dont plus de 50 %, contrairement à l'Europe, possèdent des actions) ont commencé à consommer davantage mais à partir d'un endettement de plus en plus important. Cet endettement a été garanti par la hausse des actions.

 A la fin des années 90, ce développement boursier américain a été artificiellement boosté par des masses de capitaux prêtés par d'autres blocs économiques.

 Depuis 1997, les capitaux ont fui des pays asiatiques pour aller se placer aux Etats-Unis. Ils ont d'abord alimenté le secteur des nouvelles technologies. Du coup, les propriétaires de capitaux du monde entier ont acheté massivement des actions des nouvelles entreprises technologiques (Internet). Puis, le marché des actions surévalué a crashé en 2000-2001. Les actifs financiers (actions, épargne,...) des ménages ont chuté d'environ 5 000 milliards de dollars aux Etats-Unis.

 On a alors diminué les taux d'intérêt et accordé des crédits à 1 % dans le but de relancer les investissements dans l'économie réelle. Mais ça ne fonctionne pas, au contraire, ce sont les particuliers qui en profitent pour s'endetter et acheter des résidences dont le prix ne cesse d'augmenter... avant qu'à son tour ce marché s'effondre.

 On peut dire que depuis 1973 jusqu'à maintenant les Etats-Unis ont pu vivre ainsi artificiellement au-dessus de leurs moyens.

 5.Pourquoi le dollar est-il si important ?

 Les USA ont pu vivre au-dessus de leurs moyens parce que le dollar est jusqu'à maintenant, le moyen de paiement internationalement accepté.

 Ainsi, 86 % des échanges concernent le dollar, 55 % du commerce international est libellé en dollars, tout le pétrole est libellé en dollars et 2/3 des avoirs des banques centrales sont du dollar. Tout le monde doit acheter des dollars pour financer ses transactions internationales et cela faisait rentrer des devises dans le pays. Cela risque de changer car cette crise pose la question de la valeur du dollar. Une remise en cause du dollar implique une dévalorisation économique des Etats-Unis et, de ce fait, une remise en cause de son pouvoir économique.

 Car si le dollar chute, tout ce système s'effondre. C'est pour éviter cela que la plupart des grands États soutiennent le dollar.

 6.Pourquoi les banques centrales injectent-elles de l'argent sur les marchés financiers ?

 En août dernier, des banques importantes ont plongé puisqu'elles étaient incapables de récupérer leur argent.

 Cela a obligé les banques centrales des Etats à injecter de l'argent à coût très bas dans l'économie (faute de quoi les faillites de banques auraient été beaucoup plus importantes).

 Avec la crise financière, la méfiance s'est généralisée : l'opacité du système est complète, les banques ne veulent plus se prêter les unes aux autres. Si les banques n'ont plus confiance entre elles, il n'y a plus d'échanges interbancaires. L'intervention des banques centrales est donc d'assurer que ces banques ont quand même de l'argent liquide.

 Les banques centrales européennes et asiatiques vont sans doute injecter de l'argent dans les prochains mois pour soutenir le dollar pour éviter que la crise devienne plus profonde. Cela veut dire que le reste du monde va injecter des capitaux aux Etats-Unis pour soutenir le dollar, avec l'espoir que la consommation aux Etats-Unis va reprendre. Mais cette relance éventuelle sera provisoire.

 Une autre possibilité pourrait être une fuite en avant des Etats-Unis, par exemple dans la guerre, afin de réaffirmer leur autorité et leur hégémonie économique sur le monde.

 7.Comment la grande finance veut-elle nous faire payer cette crise ?

 Bien que la crise frappe en premier lieu les Etats-Unis, il y a de fortes chances pour qu'elle se répercute en Europe. Pourquoi ?

A. Les marchés financiers, dont les acteurs sont les mêmes partout dans le monde, sont liés entre eux.

B. La situation des marchés immobiliers (en chute dans certains pays européens comme en Espagne, en Irlande et en Grande-Bretagne), fait craindre une crise immobilière comparable à celle des USA. Des gens devront vendre leurs maisons et rembourser leurs dettes. Ce qui provoquera des problèmes dans le secteur du bâtiment.

C. Certaines banques européennes qui ont investi aux Etats-Unis (et en particulier dans l'immobilier) risquent de lourdes pertes financières, voire la faillite. Par exemple, la cinquième banque anglaise l'est quasiment et les banques allemandes sont très mal prises. En Belgique, on parle de menaces sur Fortis, ce qui aura bien sûr une répercussion sur le reste de l'économie.

D. La réduction de la consommation aux Etats-Unis va réduire l'activité économique avec des problèmes d'emploi pour les entreprises européennes qui exportent outre-Atlantique.

E. L'Europe et l'Asie risquent de devoir se serrer la ceinture pour éviter la chute du dollar et ce que cela entraîne. Cela signifie que de l'argent qui pouvait servir à la croissance de ces pays va servir à limiter les dégâts de la chute du dollar. Des sommes colossales qui pourraient servir au social vont être détournées pour sauver les marchés financiers et le dollar.

8.Cette crise est-elle due à des excès du système ou le système économique lui-même est-il en cause ?

 Cette crise découle de la crise de surproduction généralisée que nous connaissons depuis 1970. Pour augmenter leurs bénéfices, les grands actionnaires (les capitalistes qui possèdent des millions d'actions) ont maintenu les salaires aussi bas que possible.

 La part des salaires a chuté ainsi de 15 % dans la production mondiale de richesse. Cela explique largement le déséquilibre entre la production de biens et la possibilité de les acheter. L'offre de biens de consommation dépasse alors le pouvoir d'achat des travailleurs.

 Le système a tenu jusque maintenant grâce au crédit. Ce crédit a poussé les travailleurs américains à consommer. Mais ce crédit a surévalué les capacités du marché à absorber la production de marchandises, en postposant l'effet de la surproduction au moment du remboursement du crédit. Comme les capitaux ne peuvent être suffisamment investis dans la production au vu de la surproduction régnante, ceux-ci se sont tournés vers les bourses et l'activité commerciale.

 Or, ces capitaux n'ont créé aucune richesse, ils ne reposent sur rien sauf sur un Himalaya de dettes. Il est donc normal que le château de cartes s'écroule tôt ou tard, c'est ce que nous pourrions vivre dans les prochains mois.

 C'est donc le système économique capitaliste lui-même qui est en cause et qu'il faut remettre radicalement en cause pour que les gens passent avant la Bourse et ses profits...


Pour en savoir plus :

Vous pouvez inviter Henri Houben, François Ferrara ou un autre orateur du PTB à donner une conférence-débat sur la crise actuelle Renseignements : docu@marx.be et 02/5040144


retour au début de l'article

23/09/2007

Le « subprime » ou l’expropriation du travailleur

 

subprimes

 Nous avons tous entendu parler de la crise de l’immobilier aux USA due aux fameux « subprimes » et de ses conséquences sur l’économie mondiale entraînant une chute importante de la bourse et des faillites en cascade de banques. Mais qu’elles sont les répercussions pour le travailleur ? Qu’est le « Subprime » ?

 

 Le nom complet de ce type de crédit hypothécaire est « subprime mortgage ».

 " Subprime " parce qu’il est accordé à un emprunteur qui n’offre pas les garanties nécessaires, vu leurs faibles revenus, avec des taux variables (c’est important), peu élevés les 2 premières années et ensuite très élevés ce qui apporte de gros bénéfices au prêteur. Ces prêts sont accordés pour de longues périodes : 40 ou 50 ans. Le profit important sur de longue période explique l’empressement des banques US à les généraliser. Celles-ci notent leurs clients en subprime, prime et non-prime. Le risque de non remboursement du candidat emprunteur est coté suivant le système du « crédit scoring », une cotation en point qui évalue l’ âge, la profession, l’adresse, le revenu, la situation familiale,la  totalité des crédits en cours, l’historique de défaut de remboursement, parfois même extrait de casier judiciaire. Ce « credit » scoring » est élaboré par des bureaux privés dont le plus célèbre est Fico. Si le client se révèle être défaillant, c’est à dire lorsque son score est inférieur à 620, il est placé dans la catégorie subprime. La catégorie prime concerne les clients avec peu de risque cotés à 650, et les non-primes sont les candidats présentant une solvabilité absolue, autrement dit, les riches. Donc, le « subprime » s’adresse en premier lieu à des pauvres ou des workings poors (1). On estime à 25%, le nombre d’Américains ayant contracté un « subprime ».

" Mortgage " (2) car ce mot découle du vieux français. C’était une servitude féodale qui contraignait le paysan à un endettement à vie. D’ou « Mort Gage » (3).

Origine des ces prêts

 Depuis Reagan et maintenant Bush, le but de l’administration US était de faire de chaque travailleur américain le propriétaire de son logement. Un des slogans électoraux De G.W. Bush était : « ownership property », la société des propriétaires. Grâce à une réforme des crédits hypothécaires et une déréglementation de deux institutions nationales du crédit (4), les familles US ont pu s’endetter très facilement. A partir de là, la protection par la loi du travailleur a cessé. Cette loi, tout comme actuellement en Belgique, empêchait une personne non solvable d’avoir un crédit. Mais les banques ont rendu ces prêts très attractifs : accordés, au début, pour 30 ans, on ne remboursait que les intérêts les 2 premières années, d’autant plus attrayant que ces taux étaient plus bas que le taux officiel. Après ces 2 ans, les taux variables pouvaient grimper de 5 fois.

 Au début ces prêts servaient essentiellement à acquérir des logements très modestes mais ensuite, ils ont surtout permis de maintenir à un haut niveau de consommation les ménages d’outre-atlantique, condition sine qua non, pour tenir l’économie américaine la tête hors de l’eau et doper ainsi faussement la croissance. En effet, ils sont accordés non seulement pour l’acquisition de logements mais aussi comme crédit à la consommation en plaçant celui-ci en gage. Cette garantie peut-être en 1er, second ou même 3ème rang. La banque qui possède l’hypothèque en 1er rang peut faire vendre le bien dès qu’il y a non remboursement. Celle en second rang doit attendre la fin de la première hypothèque et la troisième attend la fin de la première et de la seconde. Il est donc facile de deviner la hauteur des taux d’intérêts qu’appliquent les banques qui n’ont pas l’hypothèque de 1er rang. Il faut noter que les impôts, aux USA comme en Belgique, sont prioritaires sur n’importe quels créanciers : l’administration fiscale, en cas de dettes envers elle, peut toujours faire vendre en vente forcée, le logement du contribuable même si la maison n’est pas remboursée dans sa totalité !!!

La situation actuelle

  Les familles arrivaient à s’en sortir car, vu la hausse importante du prix de l’immobilier, il leur suffisait de revendre leur bien pour rembourser le capital avec un petit bonus à la clé.  De même certains mettent leur logement, dans une proportion de 5%, en location pour le montant du remboursement mensuel et vivent dans leur caravane, voir leur voiture.

Mais 3 éléments, propre à la crise capitaliste allaient venir « enrayer la machine ».  Les salaires stagnent, voir en baisse, la hausse des taux d’intérêts et la baisse des valeurs immobilières.

  Comme ces dernières années les taux directeurs (5) de la banque centrale américaine sont montés 17 fois, les taux variables de ces prêts se sont envolés : 4 points en 2 ans, et que les salaires stagnent, les familles de travailleurs se sont mis à revendre. Cette augmentation de l’offre immobilière conjuguée à une demande moindre vu la stagnation des revenus a eu pour conséquence une forte baisse de la valeur des logements. La catastrophe pour de nombreuses familles : impossible de revendre au montant du prêt (la valeur des logements a chuté) et impossible de rembourser (les taux ont grimpés et les salaires n’ont pas suivi).

La suite est facile à imaginer : de plus en plus de familles sont expulsées de leur logement sans toutefois être libérées du remboursement. En effet, la revente du bien après la saisie, s’avère être bien inférieur au montant du prêt plus ses intérêts. Exproprié de son logement et endetté à vie, nombreux sont ceux qui se retrouvent en état «  de servitude à vie » devant leur banque. Le salaire du travailleur qui se retrouve dans cette situation, ne sert plus qu’à rembourser. On estime à plusieurs millions, sur les dizaines millions d’emprunteurs à qui les banques ne demandaient pas de justifier leurs revenus, les victimes de cette crise (6). Il leur reste à vivre dans les camps de mobil-homes qui fleurissent à la périphérie des grandes villes américaines. Comme ces immeubles se retrouvent vendables à très bas prix, des sociétés se sont spécialisées pour les racheter et les mettrent en location. Le comble : il arrive que ces logements soient loués à ceux qui en ont étés expulsés !!!  Le rêve américain s’est transformé en cauchemar !!

Là où les économistes capitalistes parlent d’erreurs, de décrochage, d’instabilité du système ou manque de sagesse des spéculateurs, on y voit le fondement même du système : la recherche du profit à outrance même si cela passe par des procédés sans scrupules, sans éthiques voir même à la limite de la légalité. Ces acteurs, les banquiers, qui se présentent sous des couverts respectables, spéculent à mort sur les plus pauvres. L’expansion du marché est une condition de survie du capitalisme. Le système capitaliste ne peut donc mener qu’à l’expropriation du travailleur. En transformant artificiellement le travailleur en « propriétaire »(on n’est pas vraiment propriétaire si on rembourse toute sa vie), il lui reprend son salaire sous forme de prêts fonciers et d’intérêts remboursable à vie. C’est au moment même où le capitaliste « permet » au salarié d’être propriétaire que se termine, pour le travailleur, le processus de son expropriation et qu’il devient pauvre pour toute sa vie. Le cercle est refermé (voir encart). La crise du « Subprime » n’est donc pas un avatar ou une escroquerie de délinquants mais fait partie de la structure même du système capitaliste.

Et en Belgique ?

  Dans notre pays, avec la hausse ininterrompue de l’immobilier depuis 10 ans et, la baisse effective des salaires par rapport au coût de la vie due, entre autre,  à la non indexation réelle des salaires et tous les procédés visant à freiner les salaires, il devient de plus en plus difficile pour les travailleurs d’acquérir leur logement. En effet, Le prix moyen d’un logement est de 160.000 euros. Ce prix est monté en moyenne de 50% lors des quatre dernières années, avez-vous vu une étude d’ Immotheker réalisée pour Het niewsblad, conclu qu’il est devenu pratiquement impossible pour une personne seule d’avoir un prêt hypothécaire, ainsi que pour près de la moitié des couples à deux revenus. En 2003 la proportion de couples capables d’acheter leur maison était de 66% et celle des isolés de 14,2%. Cette possibilité est descendue à 50% pour les couples et à 6,3% pour les personnes seules. Encore que dans bien des cas l’aide des parents est nécessaire sous forme de capital de départ ou sous forme d’aval du prêt. Dans ce cas, les parents mettent leur propre maison en gage pour le crédit hypothécaire de leur enfant. Sachant que pour la génération actuelle, il est de plus en plus difficile de mettre de côté, il deviendra pratiquement impossible aux travailleurs actuels d’aider leur propre enfant.

 Vu la chute générale des revenus, une des solutions avancées par les banques belges pour quand même accorder des prêts est d’allonger la durée des prêts hypothécaires. Si on rembourse plus longtemps on rembourse moins par mois, mais, la somme totale remboursée sera beaucoup plus importante. La durée moyenne des prêts était de 20 ans mais est maintenant de 25 ans avec une proportion, encore petite de 30 ans. Les prêts à 40 ans sont encore fort peu nombreux car la loi oblige que la totalité du prêt soit remboursé avant l’âge de la pension. Il est vrai que ces prêts de 40 ans sont de plus en plus nombreux en France et en Italie. Il est intéressant de suivre cette évolution avec attention.

Pareille situation peut-elle arriver en Belgique ?

  Avec notre législation actuelle, on peut dire que des prêts « subprime » sous la forme américaine sont impossibles à accorder. Même si les emprunteurs sont aussi sujets au « credit scoring », la loi interdit de prêter aux travailleurs qui n’ont pas le score minimum. Donc, en principe, la solvabilité (la capacité à rembourser) du travailleur doit être prouvée. De même, les taux variables, contrairement aux USA, ne peuvent généralement être revus à la baisse ou à la hausse que tous les 5 ans et dans une marge de -2% à +2%. Mais il y a un hic : lorsque le chômage, la maladie ou le divorce entre en jeu. C’est très souvent le cas des travailleurs se trouvant en situation de non remboursement car rien n’est prévu si les revenus du ménage viennent à chuter à cause de vicissitudes malheureuses de la vie. La loi devrait prévoir une sorte de moratoire dans tels cas. Les mensualités devraient être automatiquement adaptées aux nouveaux revenus. De même en cas de grève de longue durée dans son entreprise, le travailleur devrait voir ses mensualités reportées à la fin du conflit.

 Cette impossibilité croissante d’acquérir une maison et le manque chronique de logements sociaux poussent les travailleurs à se tourner vers le privé (la location) avec comme conséquence la hausse vertigineuse des loyers vu que la demande de logements décents dépasse fortement l’offre. Raison pour laquelle on voit fleurir dans les grandes villes les logements insalubres proposés par les marchands de sommeil. Ceux-ci n’étant en fait qu’une des conséquences du système capitaliste lui-même.

Il était pourtant possible d’éviter cela

 En Belgique, à l'origine, la possibilité pour le travailleur de devenir propriétaire de son logement a été donné par la classe politique catholique qui y voyait un moyen de ne pas investir dans des logements sociaux. C'était surtout un moyen de diminuer la responsabilité de l'état en matière de logement et de créer un marché juteux pour le capitalisme. En effet, si l’état mettait à disposition du travailleur des logements sociaux de bonne qualité en suffisance, beaucoup n’achèteraient pas leur maison privant du même coup la manne de profit qu’engendrent les intérêts des prêts hypothécaires.

 

(1) Travailleurs déclarés à très bas revenus. En voie de généralisation dans tous les pays capitalistes. Les revenus de ces travailleurs ne suffisent pas à mener une vie digne.

(2) Les banques spécialisées dans ces crédits hypothécaires incorpore d’ailleurs le terme dans son nom. Par ex : American home mortage.
(3) On voit dans le nom même la finalité de ce type de prêt.

(4) Fanny Mae et Freddy Mac : mastodontes parapublics des prêts immobiliers US qui pèsent plus de 50% du marché des prêts immobiliers aux Etats-Unis. En fait, la loi américaine n’oblige plus à posséder les 20% du capital pour acquérir le bien immobilier. Seule le bien servait de gage en cas de cessation de paiement.
 Attention même si ce sont des organismes parapubliques, une partie du capital est privé. Par ex Fanny Mae : -AXA 4.5%,Bank of America 1.7%,Barklays 5.1%, Fidelity 8%,Capital Research 6.9%. Freddy Mac : AXA 4.7%,Barclays 4.6%,Allianz 2.4%,Fidelity 7.9%,Goldman Sachs 3.3%. Il est facile d’imaginer les pressions qu’on pu faire ces banques privées pour faire changer la loi.

(5) Taux d’intérêts au jour le jour fixés par les banques centrales d’un pays ou d’une union monétaire afin de réguler l’activité économique. Par ex : comme les banques empruntent entre elles ou à la banque centrale, leur taux d’intérêts appliqués à leurs clients doivent être forcément plus haut que ceux de la banque centrale afin de réaliser des bénéfices.
(6) On estime à 1,25 millions de ménages US en cessation de paiement en 2006. Ce chiffre fatalement sera en augmentation en 2007.

Encart :

Il impossible de comprendre le lien social irrationnel du monde de production capitaliste qui lie la montée des taux d’intérêts et la hausse de la valeur des biens immobiliers sans revenir à la théorie de la rente foncière. Le prix foncier est formé par la capitalisation de la rente foncière. Autrement dit le loyer moyen est l’intérêt du capital représenté par le prix du bien immobilier. Cela se comprend aisément dans le fermage mais apparaît moins clairement dans le cas de l’acquisition du logement. Etrange mais mathématique : si les taux montent, le prix immobilier baissent et l’inverse est vrai aussi. En fait moins un bien immobilier est cher plus l’intérêt est grand. Lorsque le marché de l’immobilier est bas, les taux sont hauts et sur base d’un remboursement en 20 ans, vous rembourserez au total une somme plus importante que si vous achetez un bien devenu cher lorsque le marché immobilier est en hausse. Le système capitaliste fera alors descendre les taux d’intérêts afin de continuer à vendre et au final, toujours sur base d’un remboursement en 20 ans, vous aurez remboursé moins que lorsque le marché est en baisse. De même, Marx, dans la théorie de la plus-value nous dit ceci : sans la propriété foncière, "Une condition de production tout à fait essentielle, et -à part l’homme et son travail- la seule condition de production originelle, ne pourrait pas être cédée, ne pourrait pas être appropriée et, partant, elle ne pourrait faire face à l’ouvrier comme propriété d’autrui ni faire de lui un salarié. (...) De fait, la production capitaliste en général aurait cessé d’exister." (Marx, Théorie sur la plus-value). La propriété foncière, est en fait l’expropriation des travailleurs de sa terre et de son habitat. C’est bien, même à travers cette crise du subprime, la propriété privée des moyens de production dans les mains d’une poignée de capitalistes qui est la cause de l’expropriation de l’homme.

Retour au début de l'article

01/09/2007

La Belgique en 2010

dessin poste

Cliquez sur l'image pour aller signer la pétition contre la fermeture des bureaux de poste de Liège-Ouest !!!

20.000 habitants vont se retrouver sans bureau de poste. Merci à vous.

30/08/2007

A propos du Pacte de M. Demotte

grève
 M. Demotte vient de lancer son pacte wallon. Voici la lettre que j'ai écrite en réponse, à la presse. Elle est publiée sur le blog Sud-presse et sur RTL info.

Lettre ouverte à M Demotte,

 Cher M. le ministre-président,

A la question "C'est du libéralisme, ça?" vous répondez "Je suis un socialiste moderne". J'y vois un superbe aveu de la position actuelle du PS : abandon des travailleurs au profit du grand capital. Je ne vois dans votre pacte aucunes mesures d'améliorations pour ceux qui travaillent et qui contribuent à la sueur de leur front à enrichir vos camarades capitalistes. Vous êtes pour limiter le droit de grève alors que votre propre parti à construit toute sa puissance, dans le passé, sur le combat des travailleurs "grévistes". Un peu d'histoire : Savez-vous combien de travailleurs belges (à ce moment-là nous étions encore unis) sont morts dans les rues et au piquet de grève pour arracher les acquis sociaux et de démocratie qui ont fait de vous un ministre-président? La grève, M. Le ministre, est le garant ultime des libertés. Savez-vous que la première chose interdite par Hitler et Mussolini fut justement la grève. Depuis 1973, date du 1er choc pétrolier, date à laquelle il y avait 80000 chômeurs, les travailleurs ont subis mesures d'austérité sur mesures d'austérité et le résultat est que nous avons maintenant 600.000 chômeurs et 13 % des belges vivent sous le seuil de pauvreté. Il est clair que "se serrer la ceinture" ne concerne que ceux qui alimentent le gâteau de la richesse et non ceux qui le mangent. Le leitmotiv actuel est "des riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres". A la force de diminuer le pouvoir d'achat des travailleurs, il viendra le moment où nous ne pourrons plus acheter les biens produits et ce sera la crise profonde avec les pires conséquences pour les travailleurs. A terme cette politique n'est plus tenable. Nous, les travailleurs, nous savions depuis longtemps que les libéraux favorisaient le grand capital et maintenant, nous savons que les socialistes aussi. Toucher au droit de grève, quelque soit sa forme, est une atteinte profonde aux libertés démocratiques et un oubli inacceptable aux générations de travailleurs qui se sont battus pour les acquérir. Je suis sûr qu'ils doivent se retourner dans leurs tombes. Il y a cent ans, les travailleurs n'avaient aucuns droits, avec vous, nous sommes sur le chemin pour perdre ce qui nous restent d'acquis sociaux et démocratiques. "Qui ne connaît l'histoire est appelé à la revivre".

 Et si vous pensiez aux gens d'abord, avant le profit...

lien rtl : http://www.rtlinfo.be/news/article/28311/0/?#BLOC_show_co...

lien Sud-Presse : http://blog.sudpresse.be/redaction/2007/08/29/3785/#comments

 

29/08/2007

Pétition pour le maintien des bureaux de poste de Liège Sainte-Marguerite

 affiche poste
 La direction de la Poste a annoncé la fermeture des 2 bureaux de poste du quartier Sainte-Marguerite à Liège. Notre quartier, déjà fort défavorisé, n'accepte pas cet abandon social.

Plus de 18000 personnes (Glain et Sainte-Marguerite) seront obligées d’effectuer de longs déplacements. Encore une fois le profit passe avant les gens.

         Les gens D'abord, pas le profit !!!!

La poste doit être là pour les gens et non pas pour l’argent !!!
 5 jours par semaine, La Poste délivre le courrier aux 4 coins du pays, même les plus reculés. Les personnes à mobilité réduite peuvent s’adresser au facteur ou au bureau de poste pour leur pension, pour un versement ou tout simplement pour bavarder. Le bureau de poste occupe une place de premier plan dans la vie sociale du quartier. NOUS VOULONS QUE CELA CONTINUE. Ce service public doit absolument rester en place. La coalition violette, MR et PS, qui vient de gouverner pendant 8 ans, responsable de la libéralisation des services publics, ne l’oublions pas, a sacrifié le rôle social de La poste sur l’autel du profit. En effet 277 bureaux de poste seront fermés en 2007, principalement dans les quartiers urbains les moins nantis, ce qui est le cas de notre quartier et pour 2011 la moitié des 1302 bureaux de notre pays seront fermés. Il y a là une incohérence que de libéraliser les services publics et d’en même temps vouloir le maintien des bureaux de poste. La suppression de ceux-ci est la conséquence de la libéralisation, une politique du profit avant l’intérêt des gens. Néanmoins, la section Liège-Ouest du PTB, soutiendra toutes les actions et les initiatives permettant de maintenir ouvert nos bureaux de poste. Nous faisons un appel pour la constitution d’un large front de lutte. Ensemble nous pouvons y arriver !!

Avec le PTB+ nous demandons que :

-Les facteurs puissent continuer à jouer leur rôle social.
-Les bureaux de poste de proximité restent ouverts.
-La poste doit rester un service public et non privé.

 -La poste est une entreprise de communication nous devrions trouver dans chaque bureaux un raccordement internet et une mise a disposition d’un ordinateur au prix d’usage d’un timbre.

 La Poste doit rester un service public : un service de  proximité pour les habitants mais aussi pour les entreprises, les commerçants et les gens de passage.

On veut nous faire croire que La Poste manque d’argent, mais son patron Johnny Thijs a gagné en 2006 : 900.000 € (36 millions FB)!  La poste est là pour les gens, pas pour l‘argent.

Nous exigeons le maintien des bureaux de poste de Liège-Ouest. Nous demandons aux autorités communales de nous soutenir et d’user de leur influence pour supprimer cette décision.

En signant cette pétition, vous luttez contre une politique qui rend les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres.

Aidez-vous et aidez-nous par la même occasion, en signant la pétition et en faisant circuler celle-ci.

Lien pour signer cette pétition :

Pétition" title="btn_signpet_fr" target="_blank">btn_signpet_fr

28/08/2007

Non à la scission de la Belgique

                                                   drapeau belge
 Plus de deux mois sans gouvernement et maintenant on nous parle de crise mais, à y regarder de plus près, le vrai responsable de cette crise est le système électoral lui-même qui ne permet pas à tous les citoyens belges de voter pour n'importe quel citoyen belge.

En effet, depuis la fédéralisation de la Belgique, il est impossible de voter pour un candidat du nord du pays et vice-versa. Ce qui entraîne dans les faits que Yves Leterme voulait être premier ministre de tous les Belges mais pour défendre les intérêts de la Flandre et que Didier Reynders a basé sa campagne électorale sur la défense des francophones.

En changeant le système électoral par une circonscription nationale plutôt que les 11 circonscriptions actuelles, il sera beaucoup plus difficile de jouer sur le communautaire puisque les hommes politiques seront élus par la nation entière. C'est une des revendications du PTB, qui est pratiquement la seule formation politique du pays unie et unitaire.

 Lors des négociations, tous les politiciens étaient bien d'accord sur un point : continuer à pratiquer une politique ultra-libérale qui détricote tous les acquis sociaux des travailleurs du sud comme du nord du pays.

Ils sont tous d'accord pour continuer les libéralisations des services publics avec les conséquences désastreuses pour les travailleurs : fermeture des bureaux de poste, hausse insuportable du prix de l'énergie. De même, ils sont bien d'accord de supprimer les allocations de chômage alors qu'ils laissent les grands patrons licencier des milliers de travailleurs afin d'augmenter sans cesse leurs profits.

S'attaquent-ils à la hausse continuelle des loyers? Rendent-ils les soins de santé moins chers alors que ceux-ci sont bien souvent un vrai gouffre financier pour les travailleurs et leur famille? S'attaquent-ils à la baisse constante du pouvoir d'achat des travailleurs? Bien sûr que non !!!

 La seule chose qui compte pour eux, c'est de soutenir les intérêts des capitalistes!! Grâce à cette crise communautaire, ils parviennent parfaitement à cacher au peuple belge l'enjeu réel : les réformes de l'état ne vont pas dans le sens d'une amélioration des conditions de vie des travailleurs, bien au contraire.

 En nous divisant à coup de tirades aussi fausses qu'absurdes telles que : "les wallons sont des profiteurs" ou les flamands sont des égoïstes", ils parviennent à faire oublier l'essentiel dans le sort des travailleurs : que nous soyons Flamands, Wallons ou Bruxellois, nous, les travailleurs avons l'impérieuse nécessité de gagner notre vie afin de "mettre un repas sur la table" pour nourrir nos familles. Tout le reste n'est que secondaire !!! Sur ce point, il n'y a aucune différence entre le travailleur Flamand, Wallon ou Bruxellois.

 Tous les sondages montrent que le peuple belge, dans sa grande majorité, ne veut pas d'une scission du pays. Ne laissons donc pas quelques politiciens pourrir le débat en faisant pression sur eux. Par l'intermédiaire de nos syndicats, associations culturels, clubs sportifs etc... nous devons exprimer la volonté de continuer à vivre ensemble. Par exemple : les associations de supporters de nos différents clubs de football pourraient, à côté du drapeau de leur club fétiche, étendre le drapeau national belge comme symbole d'unité des travailleurs face aux hommes politiques qui veulent nous séparer. Un championnat de Belgique, c'est quand même mieux qu'un championnat de Wallonie ou de Flandre, que deviendraient les grands matchs qui passionnent tant si la Belgique venait à se séparer. Surtout que sur le terrain, il n'y a pas de Wallons ou de Flamands mais des joueurs de foot. De même dans les tribunes, il y a avant tout des supporters avant d'être Wallons ou Flamands.

 Le Parti du Travail de Belgique participera activement aux initiatives pour le maintien de l’unité de la Belgique solidaire, en particulier de sa Sécurité sociale. 
                          Les Gens D'abord, pas le profit !!!

N'hésiter pas à laisser vos réactions afin d'élargir le débat.

 Pour en savoir plus :

  http://www.ptb.be/fr/nouvelles/article/crise-communautair...

http://www.ptb.be/fr/nouvelles/article/communautaire-plus...

Cliquez sur la bannière

 

16/06/2007

Exemple d'une gauche vraiment à l'offensive !!

Les élections sont à peine finies, le gouvernement n'est pas encore formé et les travailleurs se retrouvent déjà devant une attaque frontale du grand capital. En effet ce 16 juin, au JT de RTL à midi, le porte-parole d'Electrabel a annoncé sans honte et sans remord, une hausse de 21% (oui vous lisez bien : plus de 1/5ème) sur le prix du gaz afin de "pouvoir garder la même marge bénéficiaire" vu l'augmentation du cours du gaz. Avec une TVA à 21%, la hausse effective pour les ménages sera de 25% !!! Ce qui d'aprés le représentant de test-achat devrait se traduire par une augmentation de 20 eur par mois autrement dit 240 eur par an.
 L'indécence de cette hausse est à la mesure de la cupidité d'Electrabel : qu'importe le sort des travailleurs qui peinent de plus en plus pour nouer les 2 bouts, et que dire des invalides, pensionnés et chômeurs, ils ne pourront tout simplement plus se chauffer !!! Q'importe tout cela tant que les actionnaires d'electrabel continuent à s'enrichir sur un des besoins essentiels à la survie des travailleurs : le chauffage.Est-ce cela "le meilleur est avenir" comme se gausse M.Reynders? Est-cela, M. Di Rupo, la défense du pouvoir d'achat des travailleurs? La dégringolade de votre PS n'est pas seulement due aux affaires de Charleroi mais est surtout due à l'abandon du sort des travailleurs. Etes-vous vraiment heureux M. Di Rupo,de cette immense "réussite" de la privatisation des énergies pour le grand capital dont vous êtes un des principaux responsables?
 Sans une réaction puissante et immédiate, sans l'union de tous les travailleurs, l'avenir de "La Belgique d'en bas" s'annonce très noire, l'appauvrissement général va s'accentuer. C'est pourquoi je soutiendrai de toutes mes forces une campagne nationale du PTB avec affiches et tracts spécifiques sur le sujet car,durant la campagne électorale nous avons été les seuls à dénoncer cela et à proposer une mesure pour lutter contre la hausse des prix. N'en déplaise aux écologistes de tout bord, la diminution de la consommation des énergies ne doit pas se faire sur le dos des travailleurs et des petites gens.
 Pendant la campagne, plusieurs personnes qui ont découvert le PTB m'ont dit "heureusement qu'il y a le PTB", il est donc impératif de retrousser nos manches et de lutter avec eux pour un monde où il sera possible de vivre sans "crever". Si une campagne de ce type se met en place, le PTB et l'ensemble des travailleurs pourront compter sur mon soutien inconditionnel, car n'en déplaise à M. Spitaels dans son intervention dans le journal le Soir, la lutte des classes n'est pas finie : on est en plein dedans. Tant que mon coeur battra c'est avec les travailleurs qu'il battra.
 Allez, camarades travailleurs, relevons la tête, cessons de prendre des coups, battons-nous comme l'ont fait plusieurs générations avant nous et, nous cesserons de rêver nos vies pour enfin vivre nos rêves !!!"